Onze politiezone

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 187 politiezones, waarvan de politiezone Dendermonde er één is. Wij staan in voor Dendermonde en zijn deelgemeenten Appels, Baasrode, Grembergen, Mespelare, Oudegem, Schoonaarde en Sint-Gillis.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Patrick Feys. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Piet Buyse.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking
  • Onthaal
  • Interventie
  • Slachtofferbejegening
  • Lokale recherche
  • Handhaving openbare orde
  • Verkeer

In deze rubriek vind je onder andere onze missie - visie - waarden en het jaarverslag. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan, onze bestuursorganen en de hierboven opgesomde basisfunctionaliteiten.