Politiereglement

Het algemeen politiereglement (APR) regelt aspecten van openbare orde en openbare veiligheid op gemeentelijk vlak en bundelt de gemeentelijke politieverordeningen in één document.

Het algemeen politiereglement (APR) regelt aspecten van openbare orde en openbare veiligheid op gemeentelijk vlak en bundelt de gemeentelijke politieverordeningen in één document.