13 bestuurders leveren rijbewijs in bij alcoholcontroles PZ Westkust

Afgelopen weekend hield PZ Westkust opnieuw verschillende controleacties. Vrijdag 23 februari sloegen we de handen in elkaar met de RVA en de Arbeidsinspectie en namen we deel aan de actie “smallboats” in de strijd tegen transmigratie. Van zaterdagavond 24 februari tot zondagmorgen 25 februari controleerden we bij 199 bestuurders of ze alcohol hadden gedronken.

smallboats

Vrijdag 23 februari – PZ Westkust met RVA en Arbeidsinspectie

Vrijdag 23 februari stelden we ons samen met de RVA en de Arbeidsinspectie op in de Kinderlaan in Koksijde ter hoogte van het op- en afrittencomplex en in de Veurnestraat in De Panne. We stelden volgende overtredingen vast:

 • één proces-verbaal omdat men een voertuig bestuurde tijdens een verval van het recht tot sturen;
 • één proces-verbaal omdat men stuurde met een rijbewijs zonder geldige code “vakbekwaamheid”;  
 • twee onmiddellijke inningen van telkens 1.500 euro omdat men zonder de nodige vergunning bezoldigd zakenvervoer uitvoerde;
 • één onmiddellijke inning van 1.500 euro omdat een verhuisfirma aan het verhuizen was zonder de vereiste “verhuisvrachtbrief”;
 • twee onmiddellijke inningen van telkens 990 euro omdat de transportvergunning van iemand anders werd gebruikt;
 • twee onmiddellijke inningen van telkens 126,10 euro omdat men de veiligheidsgordel niet droeg;
 • drie processen-verbaal van waarschuwing omdat het voertuig niet geldig gekeurd was;
 • één proces-verbaal van waarschuwing omdat men het rijbewijs niet bij zich had.

De RVA en de Arbeidsinspectie stelden tien inbreuken vast:

 • één proces-verbaal wegens illegale tewerkstelling (“zwartwerk”);
 • twee processen-verbaal voor personen die deeltijds werken maar waarbij de uren die gewerkt worden niet duidelijk zijn;
 • zeven processen-verbaal voor personen die hun stempelkaart niet hadden ingekleurd terwijl dit wel moest. 

Vrijdag 23 februari en zaterdag 24 februari – Actie “smallboats”

Van vrijdagavond 18 uur tot zaterdagnacht half drie namen onze ploegen deel aan de actie “smallboats" in de strijd tegen transmigratie. Tijdens deze actie hielden we ook alcoholcontroles.

In de Ten Bogaerdelaan in Koksijde controleerden we bij 11 bestuurders of ze alcohol hadden gedronken. Ze legden allemaal een negatieve ademtest af. Eén bestuurder kreeg wel een proces-verbaal van waarschuwing omdat de autoverzekering was vervallen. In de Pelikaanstraat in Nieuwpoort legden 52 bestuurders een ademtest af. Eén bestuurder moest het rijbewijs voor zes uren inleveren. In de De Pannelaan in De Panne tot slot controleerden we 17 bestuurders. Twee bestuurders mochten gedurende drie uren geen voertuig meer besturen. Een andere bestuurder was het rijbewijs voor zes uren kwijt.

Zaterdag 24 februari en zondag 25 februari – alcoholcontroles

Van zaterdagavond tot zondagmorgen hield PZ Westkust alcoholcontroles op vier verschillende locaties. 199 bestuurders legden een ademtest af. Tien bestuurders hadden te veel alcohol gedronken om nog een voertuig te mogen besturen.

Aan de Kaai in Nieuwpoort mochten vier bestuurders gedurende drie uren geen voertuig meer besturen. Twee andere bestuurders moesten hun wagen voor zes uren aan de kant laten staan. In de Stationsstraat in De Panne bliezen drie bestuurders alarm. Hun rijbewijs werd voor drie uren ingehouden. Eén andere bestuurder leverde het rijbewijs voor zes uren in. In de Duinhoekstraat in De Panne was één bestuurder het rijbewijs voor zes uren kwijt. Op de laatste halte in de Ten Bogaerdelaan in Koksijde blies elke gecontroleerde bestuurder negatief.