4329 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd tijdens controle Vlaamse Belastingdienst – PZ Westkust

Op maandag 23/11 werkten 4 van onze collega’s samen met 4 collega’s van de Vlaamse Belastingdienst tijdens een verkeerscontrole in de Kinderlaan (Koksijde) en de Ten Bogaerdelaan (Koksijde).

De collega’s van de Vlaamse Belastingdienst inden 4329 euro. 13 chauffeurs betaalden immers hun verkeersbelasting niet.

We stelden tot slot nog onderstaande andere inbreuken vast:

  • 1 bestuurder was niet in orde met zijn lading (onmiddellijke inning van 1000 euro)
  • 2 bestuurders hadden geen vervoersvergunning (2 onmiddellijke inningen van 1500 euro)
  • 1 bestuurder overlaadde zijn vracht ( administratieve inning van 400 euro)
  • 3 personen droegen geen gordel (3 onmiddellijke inningen van 116 euro)
  • 1 bestuurder reed rond met een andere reproductienummerplaat voor zijn fietsendrager dan de nummerplaat achteraan op het voertuig. 
  • 1 bestuurder had geen geldig rijbewijs
  • 1 bestuurder was niet in orde met de verzekering van het voertuig
  • 9 bestuurders waren niet in orde met hun technische keuring

Daarnaast legden 3 bestuurders een ademtest af. Ze bliezen allen “s” of safe.