Installatie politieraad 2019 - 2025

Op maandag 11 maart werd de nieuwe politieraad van PZ Westkust geïnstalleerd. Alle leden legden hun eed af en zweerden getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.

In meergemeentenzones worden de bevoegdheden over de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. Zo is de politieraad bevoegd voor bijvoorbeeld de goedkeuring van de personeelsformatie en de personeelsregeling in het algemeen. De nieuwe politieraad mocht dan ook tijdens hun eerste zitting al 10 nieuwe werknemers benoemen en verwelkomen in de politiezone, waaronder 1 Assistent Zonaal Secretariaat, 1 Adviseur Psycholoog Interne Zorg en 8 Hoofdinspecteurs Wachtofficieren.

De nieuwe politieraad die zal zetelen van 2019 t.e.m. 2025 werd, op basis van de bevolkingscijfers van elke gemeente, evenredig samengesteld uit gemeenteraadsleden. In de politiezone Westkust zetelen - naast de drie burgemeesters - nog 17 raadsleden: uit Koksijde (8), Nieuwpoort (4) en De Panne (5). Ook korpschef Nicholas Paelinck en secretaris Mevr. Mieke Hoornaert nemen deel aan de vergaderingen van de politieraad. De voorzitter van het politiecollege (Burgemeester Marc Vanden Bussche) zit de politieraad voor.

De vergaderingen van de politieraad worden minimum vier maal per jaar georganiseerd in het gemeentehuis van Koksijde en zijn toegankelijk voor het publiek. Persoonsgebonden dossiers worden wel achter gesloten deuren behandeld, na afloop van de openbare zitting.

De agenda van elke vergadering is terug te vinden op de website en wordt ook uitgehangen in het onthaal van het politiehuis en de gemeentehuizen van de zone.