PZ Westkust houdt gezamenlijke controleactie met GOCA

Op donderdag 28 maart hield ons politieteam een gezamenlijke actie met GOCA, het expertisecentrum voor autokeuring en rijbewijs. Er werden acht onmiddellijke inningen opgesteld en één proces-verbaal.

controle

Donderdag 28 maart sloeg PZ Westkust de handen in elkaar met GOCA, het expertisecentrum voor autokeuring en rijbewijs, tijdens een gezamenlijke controleactie. Volgende overtredingen werden vastgesteld:

  • Eén proces-verbaal wegens het sturen zonder geldig rijbewijs;

  • Drie onmiddellijke inningen van 350 euro omwille van technische eisen: we stelden telkens een defect vast aan één van de lichten die verplicht op een voertuig aanwezig dienen te zijn. Zij moeten ook in goede staat zijn;

  • Eén onmiddellijke inning van 350 euro wegens een lekkende remleiding;

  • Eén onmiddellijke inning van 126,10 euro wegens geen duplicaat van de kentekenplaat op de aanhangwagen;

  • Eén onmiddellijke inning van 115 euro wegens het niet bij zich hebben van het ATP-certificaat. Koelwagens die worden gebruikt voor het internationaal transport van levensmiddelen moeten gekeurd worden en moeten in het bezit zijn van een geldig ATP-certificaat ofwel Attestation pour le Transport de denrées Périssables – attest voor het transport van bederfbare goederen;

  • Twee onmiddellijke inningen van 184,10 euro wegens het manipuleren van een mobiel elektronisch toestel tijdens het besturen van een voertuig.