PZ Westkust waarschuwt voor het gebruik van lichten bij dichte mist

PZ Westkust hield afgelopen dagen opnieuw verschillende controleacties. Op 22 maart hielden we een gezamenlijke actie met de RVA en de Arbeidsinspectie, in het weekend controleerden we wie te veel alcohol had genuttigd om nog een voertuig te mogen besturen en maandag 25 maart sloegen we de handen in elkaar met VLABEL. Tijdens deze laatste actie was er dichte mist. Zeven voertuigen waren onvoldoende verlicht.

Wagen PZ Westkust

Vrijdag 22 maart: gezamenlijke actie met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Arbeidsinspectie

Op vrijdag 22 maart stelden we twee processen-verbaal op: één proces-verbaal wegens inbreuken op het bezoldigd personenvervoer en één proces-verbaal wegens het sturen zonder geldig rijbewijs. 

Twee bestuurders kregen een onmiddellijke inning van 126,10 euro: één bestuurder droeg geen veiligheidsgordel, bij de andere bestuurder stelden we een gebrekkige ladingzekering vast. Nog een andere bestuurder kreeg een onmiddellijke inning van 68,10 euro omdat de aanhangwagen defecte stoplichten had. 

Eén keuringsbewijs werd ingehouden wegens overlading. Twee bestuurders kregen een proces-verbaal van waarschuwing: de ene bestuurder omdat hij geen geldig verzekeringsbewijs kon voorleggen maar de wagen wel verzekerd was, de andere bestuurder wegens een gebrek aan de tachograaf.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Arbeidsinspectie stelden twee processen-verbaal voor illegale tewerkstelling (“zwartwerk”) op en zes processen-verbaal  voor personen die hun stempelkaart niet hadden ingekleurd terwijl dit wel moest.

Zaterdag 23 maart: alcoholcontroles

Op zaterdag 23 maart hielden we alcoholcontroles in de Duinhoekstraat in De Panne en in de Stationsstraat in Adinkerke. Tussen half acht en tien uur ’s avonds legden 192 bestuurders een ademtest af. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs voor zes uren inleveren. Van één andere bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. We stelden één proces-verbaal op voor het gebruik van drugs in het verkeer. 

We troffen ook een wel heel hardleerse bestuurder aan voor wie we een proces-verbaal opstelden omdat een voertuig werd bestuurd terwijl het rijbewijs was ingetrokken, de bestuurder geen gordel droeg en het voertuig niet ingeschreven noch verzekerd was. 

Verder stelden we twee onmiddellijke inningen op omdat de verlichting van een fiets en een wagen niet correct werkten. Tot slot werden ook verschillende processen-verbaal van waarschuwing opgesteld voor diverse verkeersinbreuken.

Maandag 25 maart: gezamenlijke actie met VLABEL

Op maandag 25 maart sloegen we de handen in elkaar met de dienst externe controle verkeersfiscaliteit en wegeninspectie van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

We stelden één onmiddellijke inning op van 1.500 euro omdat men geen vervoersvergunning had en één onmiddellijke inning van 1.320 euro omdat de tachograaf niet was geijkt. Verder stelden we één onmiddellijke inning op wegens het niet aanbrengen van een reproductie van de kentekenplaat op de aanhangwagen, één onmiddellijke inning wegens een gebrekkige ladingzekering en één onmiddellijke inning wegens het niet signaleren van een uitstekende lading achteraan van meer dan één meter. Zeven bestuurders kregen een onmiddellijke inning van 184,10 euro omdat men noch de dimlichten noch de mistlichten had ontstoken terwijl dit door de dichte mist verplicht was.

VLABEL stelde vier processen-verbaal op met een onmiddellijke inning voor een totaal van 3.539,42 euro en één onmiddellijke inning van 116 euro omdat de keuring was vervallen.

Het gebruik van lichten is voor alle voertuigen en weggebruikers die de openbare weg volgen verplicht tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag maar ook in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is om duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter. In dit geval dienen motorvoertuigen vooraan de dimlichten en/of de grootlichten te gebruiken en dienen achteraan de rode lichten worden ontstoken. Wanneer het voertuig is voorzien van achtermistlichten moeten deze gebruikt worden bij mist of sneeuwval die de zichtbaarheid verminderen tot minder dan 100 meter en bij felle regen.

Wist je dat mist meestal niet herkend wordt door wagens die uitgerust zijn met automatische lichten? Het is raadzaam om bij mist zelf na te gaan of je lichten wel aan zijn.