Resultaten verkeersacties PZ Westkust

Tijdens de laatste grote verkeersactie in Nieuwpoort ter hoogte van de afrit stelde PZ Westkust de heel wat inbreuken vast.

 •              1 Onmiddellijke intrekking rijbewijs voor 15 dagen wegens positieve drugtest (cocaïne)
 •              2 Pv’s alcoholintoxicatie met inhouding van rijbewijs voor periode van 6 uur
 •              4 OI van € 187,84  inzake alcoholintoxicatie met inhouding rijbewijs voor periode van 3 uur
 •              1 Pv rijbewijs – Niet voldoen aan voorwaarden met betrekking tot het voorlopig rijbewijs
 •              1 OI van € 55,00 inzake ‘Bezoldigd vervoer van goederen - vergunning’
 •              2 OI ivm geen / gebrekkig fietslicht
 •              6 PVW inzake verzekering
 •              3 PVW inzake technische eisen
   

Daarnaast werkt de politiezone geregeld samen met externe partners voor gerichte verkeersacties.

Zo konden ze onlangs rekenen op de steun van VLABEL (Vlaamse Belastingdienst) die ter plaatse kwamen met een mobiele ANPR camera. Er werden ruim 1550 voertuigen gecontroleerd in De Panne, Nieuwpoort en Oostduinkerke.

Resultaten politie:

 •    2 OI van € 1500,00 : Geen vergunning bezoldigd zakenvervoer
 •    1 PV omwille van een aanhangwagen die niet geldig gekeurd was ( ‘verboden tot het verkeer’ )
 •    1 PV omdat bestuurder geen rijbewijs had ( ‘Vervallen tot het recht tot sturen’ ) en één van de banden geen profiel
  meer vertoonde. Het voertuig werd tijdelijk geïmmobiliseerd
 •    1 PV omdat bestuurder geen geldig rijbewijs had voor het besturen van een voertuig met aanhangwagen en omdat de lading op de aanhangwagen daarenboven niet degelijk afgedekt was.

Resultaten Vlabel:

 •    Totaal geïnd bedrag : € 3347,78
 •    1 voertuig werd getakeld omdat een openstaande schuld van € 3934,00 niet betaald kon worden.

 

1

 

2

PV: Proces-Verbaal
PVW: Proces-verbaal van waarschuwing
OI: Onmiddellijke Inning
ANPR: Automatic Number-plate Recognition