Resultaten verkeerscampagne “Veilig Fietsen”

Jaarlijks neemt de politiezone Westkust deel aan de verkeerscampagne “Veilig Fietsen”, een initiatief van de provincie West-Vlaanderen en gouverneur Decaluwé.

Het eerste deel van de campagne - de sensibiliseringsperiode - vond plaats van 1 oktober 2018 tot 15 november 2018 waaruit bleek dat 56,2% van de  gecontroleerde fietsen niet in orde was. 18 % daarvan had geen wettelijke verplichte fietsverlichting.

Het tweede deel, de handhavingsperiode vond plaats tussen 16 november 2018 en 28 februari 2019. Hieruit bleek dat 14,7 % van de gecontroleerde fietsen niet in orde was. 5,3% had geen of onvoldoende fietsverlichting. Ruim 85% was wel volledig in orde. 

Resultaten

De medewerkers van PZ Westkust en de diensten veiligheid en preventie controleerden 2427 fietsen. 229 fietsen, of 9,4% waren niet in orde (andere mankementen dan fietsverlichting) en 129 fietsen, of 5,3 % van de fietsers had geen wettelijke verplichte fietsverlichting. Deze resultaten brengen het totaalpercentage op 14,7 %.

Sensibilisering blijft noodzakelijk

Alhoewel er een daling van 41,5 % minder inbreuken vast te stellen was, blijft sensiblisering noodzakelijk zodat er 100% veilig wordt gefietst, want veilig fietsen begint met een veilige fiets.