Valse mails teruggave personenbelasting en aanvullende belastingen

De valse mails omtrent teruggave personenbelasting en aanvullende belastingen duiken opnieuw op.

Er circuleren ook sms'jes, berichten via WhatsApp en telefonische oproepen.

De FOD financiën verstuurt uw aanslagbiljet nooit per mail, sms, WhatsApp, ... Ze doet dit alleen via de post of via een ebox.

Wees dus alert!

Meer weten? https://bit.ly/3gQ2s9v en https://financien.belgium.be/nl/phishing

teruggave personenbelasting 1

aanvullende personenbelasting 2