Valse sms'en FOD financiën

Verschillende inwoners van de PZ Westkust kregen een sms zogezegd van de FOD Financiën. In de sms vragen oplichters geld om een betaalachterstand weg te werken.

Dergelijke sms'jes doken begin dit jaar al eens op, maar zijn nu terug in omloop.

Ga hier zeker niet op in. Het gaat hier om phishing.

Meer weten? https://bit.ly/2xa9iEh

Het is niet nodig om ons te bellen als u als inwoner van de PZ Westkust zo'n sms kreeg, enkel als u daadwerkelijk op de sms bent ingegaan.