Verkeersongevallen in PZ Westkust gedaald met 58 % sinds 2012

In PZ Westkust zetten we zwaar in op verkeersveiligheid. We houden regelmatig alcohol- en snelheidsacties, acties zwaar vervoer, algemene verkeerscontroles,  … Deze inspanningen werpen duidelijk hun vruchten af.

  

 

Ten opzichte van 2019, daalden de ongevallen met lichamelijk letsel met 23 % (van 131 naar 101). Als we de vergelijking maken met 2012, bedraagt deze daling maar liefst 58 % (van 242 naar 101).

  Aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel  

De meeste verkeersongevallen met lichamelijk letsel gebeurden zowel in 2012, 2019 en 2020 in Koksijde. Dit is enigszins logisch want Koksijde heeft bijna dubbel zoveel inwoners als De Panne en Nieuwpoort.

Aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel per gemeente of stad

In 2020 waren er geen dodelijke slachtoffers in PZ Westkust. In 2012 en 2019 viel er telkens 1 dodelijk slachtoffer in PZ Westkust, meer bepaald in De Panne.

Aantal doden

Voor 2020 stellen we vast dat de meeste verkeersongevallen in juli (28) plaatsvonden, gevolgd door juni (11) en augustus (11). Vrijdag spande dan weer de kroon qua aantal ongevallen(20) in 2020.

Verkeersongevallen per maand

Verkeersongevallen per dag

In 2020 gebeurde 75 % van de ongevallen (74) tijdens de week en 25 % (27) tijdens het weekend.

Verkeersongevallen week en weekend

Verder had de chauffeur in 10 % van de gevallen te veel gedronken. Bij 1 % van de ongevallen droeg het slachtoffer geen gordel. 2 % van de ongevallen is te verklaren door overdreven snelheid.