Zorg dat je gezien wordt! 39 % van de fietsers in de PZ Westkust heeft geen goed onderhouden fiets.

Jaarlijks werkt de politiezone Westkust mee aan de provinciale campagne “Veilig Fietsen”.

Het eerste deel van de campagne, de sensibiliseringsperiode met controles in de scholen, vond plaats van 1 oktober 2018 tot 16 november 2018.

De medewerkers van PZ Westkust en de diensten veiligheid en preventie controleerden 400 fietsen. 155 fietsen waren niet in orde (andere mankementen dan fietsverlichting), wat neerkomt op 39 %.

Fietsverlichting blijft ook een heikel punt, 70 fietsers (18 %) hadden geen wettelijk verplichte fietsverlichting.
De politie Westkust betreurt deze resultaten, in orde zijn met je fiets is immers van levensbelang.

Een goed onderhouden fiets met correcte fietsverlichting, kennis van de wegcode en aandacht voor je eigen gedrag in het verkeer kunnen het verschil maken.

Momenteel gaat de handhavingsperiode door met controles op de openbare weg, deze controles lopen nog tot en met 28 februari 2019.