Het voertuig in het proces-verbaal stemt niet overeen met mijn voertuig?

Stuur het antwoordformulier naar de politiezone dat het proces-verbaal heeft opgesteld met de vermelding dat je niet de eigenaar bent van het geverbaliseerde voertuig.

Opgelet! De situatie kan zich voordoen dat je voertuig een opvallende kleur heeft en toch staat er op het proces-verbaal "kleur onbekend". Dit komt automatisch vanuit ons computersysteem op het proces-verbaal te staan en is dus mogelijk.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier.