Ik ben iets verloren, wat nu?

Doe hiervan onmiddellijk aangifte bij de politie een geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het voorwerp.

Wanneer een voorwerp bij ons wordt binnengebracht, contacteren wij onmiddellijk de eigenaar (indien gekend) en vragen wij om het voorwerp te komen afhalen of maken wij het voorwerp over aan de politiezone van de woonplaats.

Op regelmatige basis worden deze gevonden voorwerpen in beheer gegeven aan de aangestelde ambtenaar van de gemeente/stad om daar ter beschikking te blijven van de eigenaar. Pas na 6 maand worden deze voorwerpen gemeentelijk eigendom.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier.