VCPL buigt zich over de thema’s wederzijds respect en imago

ANTWERPEN- Tijdens een tweedaags seminarie heeft de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) een vertegenwoordiging van Belgische korpschefs samengebracht in Antwerpen. Op het seminarie zijn zowel de hervorming van de KUL-norm en de ontwikkeling van respect voor en door burgers en een positief imago van de Lokale Politie bij de bevolking besproken. Want ook voor de VCLP is het versterken van de relatie tussen burgers en politiemensen belangrijk.

Nicholas Paelinck, Voorzitter van de VCLP

Politiezone Antwerpen was de gastheer voor het seminarie, dat op 28 en 29 oktober plaatsgevonden heeft. Zowel Frans- en Nederlandstalige korpschefs alsook externe partners zoals de Algemene Directie van de Preventie en Veiligheid, de administratieve en technische secretariaten van de Binnenlandse Zaken en Justitie en de Geïntegreerde Politie liaisonofficiers in Vlaanderen en in Wallonië-Brussel bogen zich over het thema ‘Wederzijds respect en imago’. Een belangrijk onderwerp. Burgers blijken niet volledig op de hoogte zijn van de taken en opdrachten van de verschillende veiligheidsberoepen. Dat leidt vaak tot misverstanden, die de relatie tussen de bevolking en politie of andere veiligheidsberoepen niet ten goede komt. In dat opzicht heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden begin september de campagne’ Wederzijds Respect’ gelanceerd.

 

Politioneel selecteren

Toelichtingen van Emmanuelle Alves Da Silva en Patrick Charlier van UNIA en professor doctor Marc Cools (UGent) gaven de aanwezigen een theoretisch kader. Alves da Silva en Charlier bespraken de resultaten van het onderzoek naar politionele selectiviteit door Sarah Van Praet (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie). Het onderzoek, dat door UNIA gefinancierd werd, is tussen 2017 en 2019 uitgevoerd bij de politiezone Brussel Noord. De studie schijnt een licht op de korpschefs die hun managementmethoden en de beroepspraktijken van hun ambtenaren in vraag willen stellen. Van Praet toont aan dat de organisatorische werking van een zone, met name het klachtenbeheer en het beheer van het interventiepersoneel, een invloed heeft op de keuzes die de politieambtenaren tijdens hun interventies. De aanpak gaat uit van de analyse en de deskundigheid van politiemensen om praktijken ter discussie te stellen en mogelijke oplossingen te vinden om de interne werking en de relatie tussen politie en burger te verbeteren.

 

Professor Doctor Cools besprak tijdens zijn lezing het beeld van de relatie tussen de burger en politiediensten in de media. Vooral het etnisch profileren van de politiemensen en het politiegeweld werden in beeld gebracht. Door een analyse van onder meer de Black Lives Matter-beweging komt Prof. Dr. Cools tot de conclusie dat de burger niet meer weet wat de taak van de politie is en dat etnisch profileren vaak het resultaat is van wantrouwen. Prof. Dr. Cools pleit ook om de actiestudie van UNIA uit te breiden naar andere politiezones en in te zetten op onder meer on the job training van politiemensen, een goede ondersteuning van de leidinggevenden en duidelijk vastgelegd waarden.

 

Theorie naar praktijk

Met de theorie op zak zijn de deelnemers op zoek gegaan naar manieren waarop de Lokale Politie wederzijds respect kan creëren en wat de rol van de VCLP daarin kan zijn. Uit de workshops bleek dat een sterke visie, missie en waarden en een sterke, proactieve en transparante communicatiestrategie gericht op de verschillende doelgroepen belangrijke factoren zijn om wederzijds respect en een goed imago voor de Lokale Politie te ontwikkelen. Partners, zoals UNIA, zijn hier een belangrijke schakel in.