Verkiezingen Vaste Commissie van de Lokale Politie: resultaten zijn bekend

Gisteren, op dinsdag 21 september, heeft de Algemene Vergadering van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP), haar voorzitter en drie vicevoorzitters verkozen. De leden van de Algemene Vergadering zijn afgelopen zomer aangeduid door korpschefs van de 185 lokale politiezones van ons land. Daarmee heeft de VCLP nu een nieuwe Algemene Vergadering en een nieuw Dagelijks Bestuur.  

De aanwezige leden van de AV dd 21 09 21

Tijdens de verkiezingen die tijdens de zomervakantie plaatsvonden, kregen de korpschefs van de 185 Lokale Politie de kans om hun keuze kenbaar te maken en een vertegenwoordiger te kiezen voor hun provincie of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Afhankelijk van het aantal inwoners worden daarna per provincie 1 of 2 leden aangeduid. In het totaal telt de Algemene Vergadering 18 effectieve leden en 14 plaatsvervangende, allen korpschefs, die voor vier jaar benoemd zijn. Zij oefenen deze functie uit bovenop hun mandaat als korpschef.  

De gisteren voorgedragen voorzitter is eerste Hoofdcommissaris Nicholas Paelinck, de vicevoorzitter voor het Vlaamse Gewest is eerste hoofdcommissaris Serge Muyters, voor het Waals Gewest is dat eerste hoofdcommissaris Olivier Libois, en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het eerste hoofdcommissaris Michel Goovaerts. Daarmee zijn de vier voorgedragen (vice)voozitters dezelfde dan de voorbije twee jaar. Deze 4 leden vormen, samen met de vaste secretaris, het Dagelijks Bestuur van de VCLP.  

 Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, Annelies Verlinden, zal het de aanstelling van het Dagelijks Bestuur van de VCLP binnenkort bevestigen.   

Het Vast Secretariaat beschikt momenteel over 9 beleidsadviseurs. Zij werken dagelijks aan het opstellen van strategische adviezen en dossiers die een invloed hebben op het functioneren van de Lokale Politie en op de Geïntegreerde Politie als geheel. Daarnaast beschikken de voorzitter en de vicevoorzitters elk over een persoonlijke beleidsmedewerker, die zijn of haar functie combineert met het werk bij een lokale politiezone.  

De ingenomen standpunten van de Vaste Commissie van de Lokale Politie zijn collectieve beslissingen en kunnen niet ten persoonlijke titel van de leden worden beschouwd. 

Meer informatie over de Vaste Commissie van de Lokale Politie, de organisatie en het functioneren ervan vindt u op de website: www.politie.be/5806.   

Labels