Eerstelijnspolitie

Team Interventie staat in voor een snelle reactie en kwaliteitsvolle afhandeling van dringende oproepen om politiehulp. 

Team Verkeer streeft naar een verbeterde verkeersveiligheid en houdt hierbij rekening met alle aspecten die deel uitmaken van een doelmatig en doelgericht verkeersbeleid. 

Het team heeft een gespecialiseerde kennis van: 

  • Verkeerswetgeving
  • Snelheidscontrole
  • Alcohol- en drugs in het verkeer
  • Controle op zwaar vervoer
  • Analyse van de verkeersveiligheid
  • Advies voor verkeerscommissies

Verder voeren ze toezicht en controle uit inzake verkeer, lokale criminaliteit en openbare orde. Zij ondersteunen de andere functionaliteiten waar nodig en voeren de opdrachten HYCAP uit.

LOKA/Overlast

M | APO