Informatiehuishouding

Informatiehuishouding is als het ware de draaischijf van operationele informatie, waar een overzicht wordt gegenereerd van de binnenkomende informatie om deze vervolgens verder te exploiteren en te verdelen naar de juiste diensten en personen.

Onze organisatie zet sterk in op een informatiegestuurde politie. Informatiehuishouding is het ultieme hulpmiddel voor de dagelijkse sturing van onze politiewerking.

Verder levert het team cijfergegevens aan ten behoeve van het beleidsteam en is zij het intern- en extern aanspreekpunt op vlak van informatiehuishouding op bestuurlijk-, gerechtelijk- en verkeersvlak.

  • LIK
  • Functioneel Beheer
  • Q