Teams

Het team interventie staat in voor een snelle reactie en kwaliteitsvolle afhandeling van dringende oproepen om politiehulp. Verder voeren ze toezicht en controle uit inzake verkeer, overlast, lokale criminaliteit en openbare orde. Zij ondersteunen de andere functionaliteiten waar nodig en voeren de opdrachten HYCAP uit.

Het LIK is als het ware de draaischijf van operationele informatie, waar een overzicht wordt gegenereerd van de binnenkomende informatie om deze vervolgens verder te exploiteren en te verdelen naar de juiste diensten en personen.

Verder zijn er binnen het korps nog administratieve ondersteunende teams:

Het team opsporingen heeft als taak ernstige/significante gerechtelijke feiten grondig te onderzoeken. Dit kan gaan om feiten die op het grondgebied van de Lanaken-Maasmechelen werden gepleegd of waarvan de verdachte op ons grondgebied woont.

Het team verkeer streeft naar een doelmatig en doelgericht verkeersbeleid op vlak van :

  • Verkeerspreventie
  • Uitvoeren van verkeersanalyses
  • Interne/externe communicatie en overleg
  • Verstrekken van adviezen aan o.a. verkeerscommissies

De wijkpolitie is de motor en het speerpunt van onze politie Lanaken en Maasmechelen hebben elk een wijkteam. Deze teams zijn het visitekaartje van onze politie en doorgaans het eerste aanspreekpunt voor onze klanten (bevolking) en overheden (burgemeester, bestuur en administratie, partners, …).