Lokale opsporingsdienst

De loakle opsporingsdienst heeft als taak ernstige/significante gerechtelijke feiten grondig te onderzoeken. Dit kan gaan om feiten die op het grondgebied van de Lanaken-Maasmechelen werden gepleegd of waarvan de verdachte op ons grondgebied woont.

De algemene werking van de opsporingsfunctie is gebaseerd op de principes van het proces recherchemanagement.

De Lokale Opsporingsdienst is opgebouwd rond drie pijlers :

Eerste pijler : geconcentreerde recherche.In het kader van specialisatie en fenomeengerichte benadering.

Twee pijler : gedeconcentreerde teams. In het kader van lokale criminaliteitsfenomenen, gebiedsgebonden benadering en ondersteuning van de wijk- en interventieteams.

Derde pijler : functionele ondersteuning van het team Informatiehuishouding in nauwe samenwerking met alle teams en in het bijzonder met de technische recherche en infoploeg.

Voor de realisatie van de lokale opsporingsfunctie zijn er vijf functionele opsporingsteams voorzien:

  • Drugs/Diefstallen
  • Personen 
  • Wit/Ecofin 
  • LCCU
  • IW