Ondersteunende diensten

Verder zijn er binnen het korps nog administratieve ondersteunende teams:

  • Team LIF - Logistiek, ICT en Financiën
  • Team Personeel & Organisatie 
  • Team Beleid en Communicatie