Ondersteunende diensten

Verder zijn er binnen het korps nog administratieve ondersteunende teams:

  • Team ICT en financiën
  • Team personeel & organisatie en logistiek
  • Team beleid- en communicatie