Nabijheidspolitie

Nabijheidspolitie bestaat uit de volgende subteams:


Wijk
De wijkpolitie is de motor en het visitekaartje van onze politie en doorgaans het eerste aanspreekpunt voor de burgers en overheden. 

Lanaken en Maasmechelen hebben elk een wijkteam. 


Onthaal
Het team Onthaal staat in voor de eerste ontvangst van inwoners die een klacht, melding of vraag wensen te formuleren. Burgers kunnen bij hun zowel fysiek, telefonisch als digitaal terecht. 

Er is een onthaalpost in het commissariaat van Maasmechelen en in Lanaken. 


Bestuurlijke politie
Het team Bestuurlijke Politie staat in voor een adequate handhaving van de openbare orde en de daaraan verbonden informatiegaring.

Het team staat in voor het centraal beheer van niet-reguliere opdrachten: 

  • Evenementen (carnaval, fuiven, ...)
  • Lokale gecoördineerde controleacties (controles horeca, werven,...)
  • Risicovolle manifestaties (staking, voetbalwedstrijden met verhoogd risico,...) 
  • Noodplanning (rampen)

Sociale politie
De medewerkers van dit team bezitten expertise inzake: 

  • Minderjarigen
  • Intra-familiaal geweld
  • Slachtofferbejegening