Verlorenofgevonden.be

Verlorenofgevonden.be

GEVONDEN & VERLOREN VOORWERPEN

HEB JE EEN VOORWERP GEVONDEN OF VERLOREN?

De gemeente staat in voor gevonden en verloren voorwerpen zoals sleutels, gsm's, brillen, kledij, ringen, portefeuilles, fietsen,... en zorgen voor de registratie en het beheer van verloren en gevonden voorwerpen.

Voor de gemeenten Maasmechelen en Lanaken kan je voor verloren en gevonden voorwerpen terecht bij de politiezone Lanaken-Maasmechelen.

Om je zoektocht te vergemakkelijken naar een verloren voorwerp of een melding te maken van een gevonden voorwerp maakt de politiezone Lanaken-Maasmechelen  alle verloren en gevonden voorwerpen voortaan bekend op:

www.verlorenofgevonden.be

Zo kan je snel achterhalen of jouw verloren voorwerp terecht is. We hopen zo het percentage niet opgehaalde voorwerpen te verkleinen.

Waardevolle zaken kwijt?

Doe aangifte of maak een melding bij onze politiezone Lanaken-Maasmechelen!

Een voorwerp gevonden?

Lever het in bij onze politiezone Lanaken-Maasmechelen!

Voor Maasmechelen : Koning Albertlaan 17 te 3630 Maasmechelen

Voor Lanaken: Maastrichterweg 101 te 3620 Lanaken

NIEUWE REGELING VOOR GEVONDEN of verloren VOORWERPEN

Sinds 1 september 2021 geldt er een nieuwe regeling uit de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek.

Wat houdt dit concreet in voor de vinder?

Als vinder dien je een redelijke poging te ondernemen om de eigenaar van het gevonden voorwerp terug te vinden. Vind je de eigenaar niet terug, dan moet je binnen de zeven dagen aangifte doen bij de politiezone.

Hou je als vinder het voorwerp in bewaring dan ben je hiervoor ook aansprakelijk.

Wat doet de politie?

Deze neemt het voorwerp dan op in haar register van gevonden voorwerpen en maakt deze bekend via de website www.verlorenofgevonden.be en eventueel via andere kanalen.

De politie doet de nodige inspanningen om de eigenaar te bereiken. Indien de eigenaar achterhaald kan worden, brengt de politie hem of haar binnen de maand na ontvangst van de aangifte op de hoogte.

Wat gebeurt er verder met het voorwerp?

De politie, het lokaal bestuur of de vinder zijn in elk geval verplicht de goederen 6 maanden te bewaren, tenzij het gaat om goederen die snel bederven of schadelijk zijn voor de openbare hygiëne, gezondheid of veiligheid óf fietsen. Fietsen moeten maar 3 maanden worden bijgehouden. Is de termijn verstreken, kan de gemeente of de vinder op een economisch verantwoorde wijze beschikken over de zaak. Dit kan verschillende zaken betekenen:

  • ofwel organiseert het lokaal bestuur een openbare verkoop;
  • ofwel schenkt het lokaal bestuur het voorwerp aan een derden, zoals het overdragen van de goederen aan de kringloopwinkel;
  • ofwel gebruikt het lokaal bestuur het voorwerp zelf;
  • ofwel vernietigt het lokaal bestuur het voorwerp.

Ingeval van verkoop moet het lokaal bestuur de opbrengst ter beschikking van de eigenaar of van zijn rechtverkrijgenden houden.

Het voorwerp blijft toebehoren aan zijn oorspronkelijke eigenaar. Het lokaal bestuur of de vinder wordt pas eigenaar vijf jaar na de opname in het register voor zover de oorspronkelijke eigenaar zich niet kenbaar heeft gemaakt. 

Het lokaal bestuur heeft een retentierecht, zolang de eigenaar de verplichting tot vergoeding van de redelijke kosten van bewaring, behoud en opsporing niet heeft nagekomen.