Klachtenformulier

De politiezone stelt alles in het werk om haar opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Met het oog op continue verbetering staat ze open voor klachten van burgers over een interventie of een contact met haar diensten.

Alle klachten worden bestudeerd en de klager zal hierover feedback krijgen.

  1. Uw persoonlijke gegevens
  2. Feitelijke gegevens (wees zo nauwkeurig mogelijk)
  3. Submit
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw klacht. Bekijk onze privacyverklaring.