Team noodhulp

Het team noodhulp staat in voor een snelle reactie en kwaliteitsvolle afhandeling van dringende oproepen om politiehulp. Verder voeren ze toezicht en controle uit inzake verkeer, overlast, lokale criminaliteit en openbare orde. Zij ondersteunen de andere functionaliteiten waar nodig en voeren de opdrachten HYCAP uit.

Onthaal

Het team onthaal staat in voor de eerste ontvangst van inwoners die een klacht, melding of vraag wensen te formuleren. Zij staan in voor een klantvriendelijke bejegening en registratie (noteren melding, opstellen PV, …). Indien nodig verwijzen zij gericht door naar de betrokken medewerker of team. Burgers kunnen bij het onthaal terecht zowel fysiek, telefonisch als (op termijn) via internet en sociale media.

Om de bereikbaarheid te maximaliseren is de onthaalpost in het commissariaat Maasmechelen elke dag permanent geopend. In het commissariaat te Lanaken kunnen burgers alle werkdagen terecht van 09u00 tot 17u00 en toekomstgericht mogelijks ook op dinsdagavond en vrijdagavond tot 19u00.

De patrouilles zijn maximaal aanwezig op het terrein. De ploegen worden verdeeld over de patrouillegebieden Noord, Centrum en Zuid en dit met het oog op de meest gunstige aanrijtijden. Elke shift begint met een briefing in de politiepost te Maasmechelen.

Het team bestaat uit 54 medewerkers, allen gehuisvest in het commissariaat in de Koning Albertlaan.

De teamcoach wordt op werkdagen in zijn dagelijkse leiding bijgestaan door een dagcoördinator. Deze zal, naast de teamcoach, fungeren als aanspreekpunt van het team. Dit met als doel de wachtleider te ontlasten en hem/haar hierdoor de mogelijkheid te geven de coördinatie en aansturing van de noodhulp te optimaliseren.

Zij werken in een 24u-systeem en vormen dagelijks minimum 3 ploegen.