Team opsporingen

Het team opsporingen heeft als taak ernstige/significante gerechtelijke feiten grondig te onderzoeken. Dit kan gaan om feiten die op het grondgebied van de Lanaken-Maasmechelen werden gepleegd of waarvan de verdachte op ons grondgebied woont.

De algemene werking van de opsporingsfunctie is gebaseerd op de principes van het proces recherchemanagement.

Het team opsporingen is opgebouwd rond drie pijlers :

Eerste pijler : geconcentreerde recherche.In het kader van specialisatie en fenomeengerichte benadering.

Twee pijler : gedeconcentreerde teams. In het kader van lokale criminaliteitsfenomenen, gebiedsgebonden benadering en ondersteuning van de wijk- en interventieteams.

Derde pijler : functionele ondersteuning van het Lokaal Informatie Kruispunt (LIK) . In nauwe samenwerking met alle teams en in het bijzonder met de technische recherche en infoploeg.

Voor de realisatie van de lokale opsporingsfunctie zijn er vijf functionele opsporingsteams voorzien, één team technische recherche en vier teams tactische recherche.

Onder de technische recherche valt het team "infosteun' (staat in voor informantenwerking, sporenonderzoek, exploitatie camerabeelden en uitlezen/analyse mobiele telefoons) en onder de tactische recherche de teams 'zware criminaliteit', 'zeden', 'eigendommen' en 'drugs'.