De cellenwacht

Om het beheer van de cellen en het toezicht op opgesloten personen efficiënter te laten verlopen, is er begin mei een nieuwe functionaliteit opgericht binnen de interventiedienst van Politie CARMA: de cellenwacht.

De politiecellen worden helaas dagelijks gebruikt. In het hoofdcommissariaat in Genk is er elke dag minstens eentje van de zeven in gebruik. Er komt heel wat bij kijken als iemand opgesloten wordt: een grondige fouille, afnemen van vingerafdrukken, een foto maken, het in bewaring nemen van persoonlijke spullen, verwittigen van een vertrouwenspersoon, registratie in een databank,…  

Vanaf de vrijheidsbeneming tot de vrijlating of overbrenging is er toezicht nodig zodat alle handelingen correct gebeuren en zodat de rechten van de opgesloten persoon niet geschonden worden. Dit wil bijvoorbeeld ook zeggen dat de voorzieningen in de cellen in orde moeten zijn en dat de verdachte tijdig maaltijden ontvangt.

Het oprichten van een cellenwacht zorgt voor een centrale opvolging en coördinatie. De functie van ‘cellenwachter’ wordt sinds begin mei afwisselend waargenomen door medewerkers van de interventiedienst. Deze politieambtenaar coördineert het gebruik van de cellen, houdt toezicht en bewaakt het respecteren van de rechten van de arrestant. Dit moet de versnippering van verantwoordelijkheden en toezicht tegengaan.

De politiecellen worden ook ‘doorgangscellen’ genoemd omdat de politie verdachten slechts tijdelijk kan opsluiten. Daarna worden ze in vrijheid gesteld of overgebracht naar een gevangenis.