Pieken en dalen in criminaliteitsscijfers 2020

Eerder deze maand werden de officiële criminaliteitsstatistieken voor het jaar 2020 gepubliceerd. Voor heel wat criminaliteitsvormen maken de cijfers van het afgelopen jaar een flinke duik naar beneden. Cybercriminaliteit nam dan weer een hoge vlucht.

Visual cijfers 2020

Deze trends vinden we ook terug in de cijfers van onze politiezone. Het totaal aantal diefstallen kenden een daling van 34% in politiezone CARMA, en het aantal woninginbraken daalde er met 35%. Registraties inzake cybercriminaliteit gingen steil de hoogte in. Het aantal aangiftes van phishing – slechts één vorm van cybercriminaliteit – verviervoudigde zelfs ten opzichte van 2019. Een duidelijke verklaring voor de sterke wijzigingen is er niet. Mogelijk speelt de invloed van de coronacrisis een rol.

De verschuiving van de criminaliteit van de reële naar de digitale wereld is al jaren bezig en werd het afgelopen jaar nogmaals bevestigd.

Voor meer cijfers: http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interactief/tabel-per-politiezone/