Politie CARMA traint op vernieuwde technieken voor prioritair rijden

Schrik niet als je de politie ziet spookrijden

Dat de hulpdiensten 'snel' ter plaatse zijn bij een incident, wordt vaak als evident beschouwd. Toch is het dat niet en blijft het ook niet zonder risico, zeker in het drukke verkeer van vandaag. De politiezone investeert daarom in intensieve rijopleidingen waarbij vernieuwde technieken aangeleerd worden, zoals ook het ‘tegengesteld opvallend naderen’.

stock foto

In het kader van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, op 28 april, benadrukt Politie CARMA de veiligheid van medewerkers en burgers, ook op de baan.

Vernieuwde technieken: meer dan gas geven

Een net afgestudeerde politie-inspecteur, wordt al tijdens de eerste dagen en weken in zijn job geconfronteerd met prioritaire opdrachten. In de politieschool kregen de rekruten wel theorie over de wegcode, o.a. wie mag prioritair rijden, in welke gevallen en onder welke voorwaarden. Maar dat is niet voldoende. Korpschef Geert Verheyen: "Wie geen praktijkopleiding kreeg, heeft de neiging om prioritair rijden gelijk te schakelen met heel snel rijden, en dat is een gedateerde misvatting die tot gevaarlijke situaties leidt. We willen daarom meteen de juiste technieken aanleren, wat makkelijker is dan foute gewoontes weer afleren. Voor de burger is het belangrijk om zich bewust te zijn van bepaalde technieken, die mogelijk wat vreemd kunnen overkomen." De opleiding is geënt op kwaliteit en competentieverwerving. Ook inspecteurs met ervaring op de teller volgen regelmatig een opfrissingscursus om ervoor te zorgen dat de technieken op punt blijven. De leden van het Team Overlast krijgen extra trainingen, omdat de aard van hun opdrachten en voertuigen hierom vraagt.

 

Geen James Bond

Snelheid is dus niet het belangrijkste criterium, maar hoe moet het dan wel? Hoofdinspecteur en hoofdtrainer Sven Tielens: "James Bond is geen goede referentie. Ga maar tellen hoeveel schade en slachtoffers er vallen. Prioritair rijden draait rond inzichten, techniek en het voortdurend anticiperen op andere bestuurders. De essentie ligt bij het samenwerken met andere bestuurders. Deze hebben gemiddeld acht seconden nodig om een naderend politievoertuig op te merken en te reageren. We nemen daarom bepaalde posities in zodat we beter zichtbaar zijn en op die manier de andere bestuurders meer tijd geven om een oplossing te zoeken voor ons. Als je hen gaat opjagen en stresseren, maken ze vaak niet de beste keuzes. Een ander principe is dat je beter een constante snelheid kan aanhouden in plaats van voortdurend stevig optrekken en afremmen. Dit neemt heel wat gevaarlijke situaties weg, zorgt voor rust in het voertuig en maakt ons gedrag voorspelbaar. Verder is het altijd aanpassen: in een dorpskern ga je niet door de straten razen. Dat is om problemen vragen. We rijden sneller waar het kan, en traag waar het moet.”

In de opleiding, die op de openbare weg plaatsvindt, komen technieken aan bod voor alle mogelijke verkeerssituaties. “In elke situatie moeten we de veiligste en meest zichtbare weg kiezen. Dat kan dus ook spookrijden zijn, of zoals wij het noemen: TON of ‘tegengesteld opvallend rijden’.  We doen dit om ons te laten opvallen, anderen de tijd te geven om een oplossing te zoeken en zo de weg vrij te maken. Cruciaal aan deze techniek is dat we een aangepaste snelheid hebben, niet sneller dan het andere verkeer.”

 

Expertise en trainers in eigen huis

 Hoofdinspecteur Sven Tielens is door een externe partner opgeleid tot senior trainer. Dit houdt in dat hij ook trainingen geeft aan andere politiediensten en medewerkers mag opleiden tot trainer. Ook in de eigen politiezone CARMA leidde hij bijkomend twee inspecteurs op om rij-opleidingen te geven. CARMA beschikt zo over drie eigen trainers. Burgemeester-voorzitter Wim Dries: " We kiezen er heel bewust voor om zelf te investeren in een kwaliteitsvolle en consequente aanpak zodat onze mensen veilig op weg kunnen, met veel aandacht voor andere weggebruikers. Met de nodige expertise in eigen huis en wordt het makkelijker om nieuwe inspecteurs op te leiden en herhalingscursussen te voorzien. De interventiedienst zet zich 100% in om snel hulp te bieden bij incidenten, maar ze moet er eerst wel op een veilige manier geraken.”

 

Hoe reageren op een prioritair voertuig?

Voor burgers is het belangrijk om enkele vuistregels in het achterhoofd te houden:

  •  Doe geen plotse of roekeloze manoeuvres
  • Kijk regelmatig in je spiegels; zo valt een prioritair voertuig sneller op
  • Zet je radio niet te luid zodat je naderende sirenes kan horen
  • Schat de situatie rustig in
  • Als je geen ruimte kan vrijmaken, rij dan verder aan de toegestane snelheid