Veiligheidsmonitor 2024

De veiligheidsmonitor is een bevraging die bij de bevolking wordt gevoerd over verschillende veiligheidsthema’s. Via dit kanaal wordt u als burger onder andere bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken.

Logo veiligheidsmonitor

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de politiezone CARMA.  Wij vragen u dan ook om deel te nemen aan deze Veiligheidsmonitor en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen in de periode mei-juni 2024 de uitnodiging tot deelname aan de vragenlijst in de bus krijgen. De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht.

Alvast dank voor uw medewerking!

Labels