Wat doen bij diefstal van mijn wapen?

Als je het slachtoffer bent van een diefstal van vuurwapens, losse onderdelen, munitie, registers of documenten met betrekking daartoe, moet je hiervan onmiddellijk aangifte doen bij een politiedienst. Je moet aan deze politiedienst binnen de 48 uur precieze gegevens verstrekken over de aard van de gestolen zaken. Ditzelfde geldt in geval van poging tot diefstal.

 

Bron: Veiligheidsvoorwaarden (limburg.be)

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie CARMA via het contactformulier of telefonisch via 089 39 14 10.