BIN evaluatie 2019

Wij gaan samen met de buurtinformatienetwerken de strijd aan tegen inbraken! Ook in 2019 zetten wij in op veiligheid en de strijd tegen inbraken over de gehele zone met BIN's in Deinze, Zulte en Lievegem.

Aantal inbraken

In totaal vonden er 156 inbraken plaats in onze politiezone, in vergelijking met de 150 inbraken van 2018 is dit slechts een kleine stijging. 37% van alle inbraken had betrekking op pogingen, met als bijgevolg dat 63% van de inbraken voltooide feiten betrof. Dit houdt in dat er ten opzichte van vorige jaren een stijging is van het aantal voltooide feiten.

86% van al deze inbraken vond plaats in een huis/villa, daarmee blijven deze type woningen de favoriet. In vergelijking met vorige jaren merken we hier geen verschil op.

Per maand

In 2019 bleek de maand november de maand met het grootste aantal inbraken, met liefst 35 inbraken die maar liefst 22,5% van alle diefstallen in 2019 uitmaken. Deze piek in aantal inbraken is het gevolg van enkele inbraak reeksen. De overige maanden kennen een gelijkmatige verdeling wat inbraken betreft met gemiddeld 11 inbraken per maand.

Per weekdag

Dinsdag en vrijdag blijven dagen waar er, in vergelijking met de andere weekdagen, veel inbraken gepleegd worden. Het aantal inbraken die op een zaterdag gepleegd worden, stijgt voor het derde jaar op rij en is goed voor 19% van alle inbraken in 2019. Zondag blijft voor het tweede jaar op rij de dag waarop het kleinste aantal inbraken gepleegd worden met 11 inbraken in 2019.

Per dagdeel

De voorbije jaren namen avondinbraken (18:00-00:00) het grootste aandeel van de inbraken in beslag en dit jaar wordt deze trend voortgezet. 44% Van alle inbraken vond in de avond plaats. We merken ook een daling op in het aantal nachtinbraken (00:00-06:00), deze zakken tot 8% van alle gepleegde inbraken in 2019.

Per gemeente

Gemeentes Zulte en Lievegem vertonen qua aantal inbraken een status quo in vergelijking met vorige jaren. Beide gemeentes tellen 32 inbraken en zijn elk goed voor 20,5% van het totaal aantal inbraken.

Deinze vertoont met 92 inbraken, 59% van alle inbraken,een kleine stijging van ongeveer 7% in vergelijking met  2018. Desondanks kunnen we voor alle gemeentes spreken van een scherpe daling ten opzichte van 2016 en 2017.

Hoe inbrekers te werk gaan

Toegangsweg

In 32% van de inbraken zien we dat er wordt ingebroken langs de voorzijde van de woning, wat afwijkend is ten opzichte van voorbije jaren waarbij men de voorkeur gaf aan een inbraak forceren langs de achterzijde van de woning. 33% Van de inbraken gebeurt langs de zijkant van de woning en de overige 35% van de inbraken neemt plaats aan de achterzijde van de woning.

Buit

We kunnen pas spreken van een voltooide inbraak indien er buit is meegenomen. Het soort voorwerpen dat wordt gestolen volgt dezelfde trend van vorige jaren, zo worden voornamelijk juwelen en geld meegenomen. In 10% van de gevallen van een voltooide inbraak werden elektronica en multimedia gestolen.

BIN werking

Deinze

Stad Deinze kent sinds 2019 33 buurtinformatienetwerken, deze werden 11 keer opgestart om op te roepen tot extra waakzaamheid in de BIN's. Vanuit deze BIN's kwamen maar liefst 422 meldingen van verdachte handelingen.

Zulte

Zulte telt 9 buurtinformatienetwerken en deze werden 3 maal opgestart in 2019. Er kwamen 374 meldingen van verdachte handelingen uit deze BIN's.

Lievegem

Lievegem telt sinds 2019 5 buurtinformatienetwerken. Deze werden 2 maal opgestart en leverden 117 meldingen verdachte handelingen op. Lievegem kreeg ook 4 nieuwe ANPR-camera's.

In 2020 zal er gewerkt worden aan het realiseren van een nieuwe BIN-folder.

Bijlage
BINformatief (8.73 MB)