Buurtinformatienetwerken

Een buurtinformatienetwerk is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. Het is een vorm van buurtpreventie om de betrokkenheid van de bevolking bij de criminaliteitsbestrijding en – voorkoming op een gepaste wijze te verhogen. Het onveiligheidsgevoel wordt op die manier lager bij de bevolking.

BIN-leden melden misdrijven en verdachte gedragingen aan de politie, enkel en alleen via het noodnummer 101. Van daaruit wordt een politieploeg ter plaatse gestuurd. Op basis van de situatie ter plaatse beslist de politieploeg of een BIN al dan niet opgestart wordt. Dit hangt hoofdzakelijk af van de snelheid van de melding en de concrete info die de melder kan geven (persoonsbeschrijving, gegevens van de vluchtwagen,...).

Als een BIN opgestart wordt, wordt via de 101 centrale een automatisch telefonisch bericht verspreid onder de BIN-leden. In dit bericht wordt gevraagd om extra waakzaam te zijn voor bepaalde personen, voertuigen of situaties.

Doel buurtinformatienetwerk

 • Algemeen veiligheidsgevoel verhogen
 • Sociale controle bevorderen
 • Belang van preventie verspreiden
 • Aangifte- en meldingsbereidheid verhogen

Op welke manier?

 • Met de medewerking van de burger
 • Onder leiding van een coördinator
 • Regelmatig overleg met de politie

Buurtinformatienetwerken Deinze-Zulte-Lievegem

Statistieken tonen aan dat de criminaliteitscijfers dalen in de wijken waar een BIN actief is. In Deinze zijn er momenteel 33 BIN’s actief en 3 BIN’s voor zelfstandigen (BIN-Z). Zulte telt 11 BIN’s en 2 BIN-Z's. Lievegem telt 5 BIN's en heeft geen BIN-Z's. De zones waarbinnen een BIN actief is, worden aangeduid met een verkeersbord met een specifiek BIN-logo. 

Eénmaal per jaar - meestal in februari- organiseren we een infovergadering voor alle BIN-coördinatoren in onze politiezone. Hierin worden de inbraakcijfers van het voorbije jaar overlopen, de BIN-werking geëvalueerd en nieuwe plannen voorgelegd. Dit wordt telkens gebundeld in een BIN-boekje met de naam BIN-formatief.

Buurtinformatienetwerk opstarten in jouw wijk?

Onze BIN-verantwoordelijken helpen u met veel plezier verder. 

Lid worden?

 • Lid worden van een BIN is gratis.
 • Jouw BIN-coördinator komt langs voor een woordje uitleg en schrijft je in als je dat wenst.
 • Je krijgt een BIN-sticker om op je woning aan te brengen.
 • Je krijgt regelmatig preventietips die makkelijk toe te passen zijn.
 • Word je 's nachts liever niet opgebeld, dan wordt daarmee rekening gehouden.

Onze BIN-verantwoordelijken helpen u met veel plezier verder. 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 244 24 00.