Kinderpornografie op internet

Wat is kinderpornografie?

Voor een omschrijving van ‘beelden van seksueel misbruik van minderjarigen’ verwijst Child Focus naar de Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting en kinderpornografie: 

  • Alle materiaal dat de visuele weergave behelst van een kind dat deelneemt aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele handelingen 
  • Elke weergave voor primair seksuele doeleinden van de geslachtsorganen van een kind
  • Alle materiaal dat de visuele weergave behelst van een persoon die er als een kind uitziet en die deelneemt aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen of elke weergave voor primair seksuele doeleinden van de geslachtsorganen van een persoon die er als een kind uitziet, of
  • Realistische afbeeldingen van een kind dat deelneemt aan expliciete seksuele gedragingen, of realistische afbeeldingen voor primair seksuele doeleinden van de geslachtsorganen van een kind.

Burgerlijk meldpunt

Child Focus heeft de taak om enerzijds zowel op nationaal als op internationaal vlak, actieve steun te verlenen aan de opsporing van verdwenen, ontvoerde of seksueel uitgebuite kinderen en anderzijds mee te werken aan de preventie en de bestrijding van deze fenomenen. Child Focus werkt altijd en uitsluitend in het belang van de kinderen. Om de seksuele uitbuiting van minderjarigen te helpen bestrijden, wijdt de Stichting zich onder andere aan de strijd tegen online beelden van seksueel misbruik van kinderen (kinderpornografie) op het internet.

In 2002 heeft Child Focus besloten om een burgerlijk meldpunt op te richten voor de melding van dergelijke beelden. Dit  kadert in de strijd die de Europese Commissie voert in het voorkomen van schadelijke inhoud op internet en is dan ook tot stand gekomen met de steun van de Europese Commissie.

www.stopchildporno.be is een Belgisch niet-politieel meldpunt. Child Focus verricht zelf geen onderzoek, maar heeft een samenwerkingsovereenkomst met de politionele en gerechtelijke autoriteiten. Samen met politie en justitie wil Child Focus er onder meer voor zorgen dat zoveel mogelijk beelden van seksueel misbruik van kinderen van het internet verdwijnen.

Het burgerlijk meldpunt en de bijhorende informatie op de site van Child Focus hebben als doel de verantwoordelijkheidszin van de internetgebruikers te verhogen door nuttige informatie te verschaffen over de problematiek en door aan de burger de mogelijkheid te bieden om dergelijke beelden aan Child Focus te melden, in alle anonimiteit als ze dit wensen, met als uiteindelijk doel de verwijdering ervan van het internet.

Via het meldpunt van Child Focus kunnen de melders anoniem blijven en de medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Indien na onderzoek door de gespecialiseerde medewerkers van Child Focus blijkt dat de gemelde beelden wel degelijk beelden van seksueel misbruik van kinderen zijn, wordt nagegaan van waar de beelden afkomstig zijn.

Wordt de site in België gehost, doet de politie verder onderzoek naar het misbruik zelf. Tegelijk wordt ook aan de Belgische hosting providers gevraagd om de beelden offline te halen. Indien de betrokken site uit het buitenland komt, worden de beelden doorgestuurd naar de bevoegde diensten van het land in kwestie. Indien de beelden gehost worden in een land waar er een organisatie met een meldpunt, zoals Child Focus, bestaat die lid is van INHOPE dan wordt de melding naar die organisatie doorgestuurd. Indien er geen INHOPE-lid is in dat land, wordt de melding via onze politiediensten naar de politiediensten van dat land gestuurd. Weet dat je eveneens een melding kan doen via de Federale politie.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Deinze-Zulte-Lievegem via het contactformulier of telefonisch via 09 244 24 00.