Cyberpesten

Wat is cyberpesten?

Ongeveer 24% van de jongeren in België kwam in 2022 in aanraking met cyberpesten. Cyberpesten is pesten via internet door bijvoorbeeld gemene berichten te sturen of zaken te verspreiden zonder toestemming. In sommige gevallen is cyberpesten strafbaar, bijvoorbeeld het ongewild verspreiden van naaktfoto’s. Doordat cyberpesten op afstand gebeurt, kan de pester niet goed inschatten wat zijn pesterijen teweeg brengen. Omdat hij anoniem kan blijven, durft hij grover te pesten.

Online pesten stopt nooit. De pesterijen gaan door als de leerling thuis zit. Zelfs als de pester zijn pesterijen staakt, kunnen die vervelende berichten, posts, foto’s of filmpjes op het internet een eigen leven gaan leiden.

Cyberpestkoppen

Veel cyberpestkoppen zijn kwetsbare jongeren. Het zijn vaak jongeren die zichzelf moeilijk kunnen controleren of gedragsproblemen hebben. Daarom is het belangrijk dat zowel het slachtoffer als de pestkop hulp krijgen van hun ouders en school.

Wat kan je doen tegen cyberpesten?

  • Praat er over met mensen die je vertrouwt
  • Maak screenshots als bewijs en blokkeer de pesters
  • Reageer niet op berichten
  • Dien klacht in bij één van onze commissariaten

Wat doe je als getuige?

Jammer genoeg spreekt zo’n 20% van de omstaanders hier met niemand over. Ben je getuige? Probeer in gesprek te gaan als je ziet dat iemand gepest wordt en neem het op voor die persoon. Je kan ook steeds iemand aanspreken die deze persoon kan helpen (bijvoorbeeld de ouders of leerkracht).

Voor slachtoffers van cyberpesten bestaan verschillende hulplijnen zoals Awel, het CLB, 1712 enzovoort. Wanneer het uit de hand loopt en praten niet genoeg is, kan je in sommige gevallen de politie inschakelen door langs te komen in één van onze commissariaten.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 244 24 00.