Wijziging mobiliteit in de Wegelstraat, Nieuwstraat en Dode Leiestraat

De Komen-Waasten Gemeentebestuur deelt U mee dat er, vanaf donderdag 15 december 2022, sommige verkeers- en parkeerwijzigingen van toepassing zullen zijn in de bovengenoemde straten in het kader van de uit te voeren werkzaamheden (vernieuwing van de gasleiding, elektrische leidingen en kabelbeschermingsbuizen) in de Stationstraat.

werk

Deze verkeerswijzigingen zullen geldig zijn tijdens de werkzaamheden en dit, voor een geraamde perdiode van 15 september tot 15 december 2022.

  • De wegelstraat wordt éénrichtingsverkeer (Rond Punt Albrecht de 1ste richting Wervikstraat). Fietsers mogen in beide richtingen rijden.
  • De Niewstraat wordt éénrichtingsverkeer (Wervikstraat richting Rond Punt Albrecht de 1ste). Fietsers mogen in beide richtingen rijden.
  • De Dode Leiestraat wordt éénrichtingsverkeer (Wervikstraat richting Pont-Neufstraat). Fietsers mogen in beide richtingen rijden.
  • De doodlopende weg van de Dode Leiestraat blijft tweerichtingsverkeer.

Op 15 september 2022 tussen 7.30 u en 15.00 u zal het verboden worden om te parkeren in de Wegelstraat, Nieuwstraat en Dode Leiestraat om de verkeerswijzigingen kenbaar te maken.
Het verkeer zal voor alle bestuurder verboden worden op 15 september 2022 tussen 9.00 u en 15.00 u.

Enkele tips voor de veiligheid van iedereen, weggebrijkers en werknemers :

  • Aandachtig zijn op de wegmarkering die opgesteld wordt ;
  • De snelheidsbeperkingen naleven.

Vergeet deze nuttig tips niet, het is in het belang van iederen !

Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous

Twitter Facebook Linkedin Pinterest email