Wat is de BIN?

Een Burger Informatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde wijk.

BIN

De actoren van het project zijn de burger-leden, de burger-coördinator en de lokale politie. De doelstellingen zijn :

  • het algemene gevoel van veiligheid van de burger te vergroten;
  • de sociale controle in de buurt te bevorderen;
  • het belang van preventie te propageren.

De BIN-formule is eenvoudig: binnen een bepaalde wijk werken burgers samen met de politie om informatie uit te wisselen. De informatie kan preventief of reactief zijn, zoals het melden van een inbraakpoging of verdacht gedrag.

Een BIN kan echter geen patrouilles of waarnemingen organiseren, aangezien dergelijke missies uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de politie vallen. Zelfstandigen, beroepsorganisaties en KMO's kunnen ook het initiatief nemen om een Zelfstandig BIN op te starten.