COVID19 - preventie en versterkte controles in de drie gemeenten van de Zone Zuid

Naar aanleiding van de nieuwe Covid19-maatregelen die op 25 en 27 juli ll. door de NVR zijn aangekondigd, zullen de gemeenten Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis, in nauwe samenwerking met de politiezone Zuid, belangrijke inspanningen leveren om het bewustzijn aan te wakkeren en de naleving van de maatregelen te controleren, teneinde de verspreiding van het virus te bestrijden en de inwoners van de Zone ZUID te beschermen.

Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen worden nageleefd verduidelijkt de Korpschef, Jurgen De Landsheer, dat de aanwezigheid en controles van de politie zullen worden versterkt. Op het terrein werken de preventiediensten van de gemeenten nauw samen met de politie en worden de effectieven van deze laatste speciaal versterkt. "We voorzien patrouilles te voet en gemotoriseerd, evenals regelmatige doorgangen op drukbezochte plaatsen", aldus de Korpschef.

Bewustmaking en dialoog met de burgers blijven bevoorrecht, zodat zij de getroffen maatregelen kunnen naleven (het dragen van een mondmasker en het verbieden van alcoholgebruik op de openbare weg in bepaalde buurten). Maar als de regels niet worden nageleefd, zal de politie moeten overgaan tot het vaststellen van de inbreuken en zullen er processen-verbaal worden opgesteld. We zullen ons ook richten op het toezicht op de naleving van maatregelen in de horeca en de winkels. Hoewel in de drie gemeenten de overgrote meerderheid van de burgers en bedrijven de maatregelen naleeft, zijn er nog steeds uitbaters die de voorzorgsmaatregelen niet ernstig nemen. We hebben enkele waarschuwingen gegeven, maar in sommige gevallen moesten en zullen we sancties treffen, wat kan leiden tot de sluiting. Op het einde van deze controleweek zal een balans van de controles en de vastgestelde inbreuken worden opgesteld.

Aan het begin van een bijzonder zonnig weekend herhalen de burgemeesters Fabrice Cumps, Stéphane Roberti en Charles Picqué, respectievelijk van Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis, de noodzaak om de preventieve maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van de epidemie na te leven: "De verleiding zal groot zijn, bij mooi weer, om de maatregelen te versoepelen, om elkaar te ontmoeten. De besmettingscijfers en de maatregelen van de federale overheid herinneren er ons echter aan: we moeten gezamenlijk waakzaam blijven en op elkaar letten”.