Een vastberaden inzet om de diversiteit te bevorderen

Met enthousiasme en trots feliciteren we inspecteur Emil Grigoryan van de Lokale recherche met zijn benoeming als Co-President en Communicatie Manager binnen de Raad van Bestuur van de VZW Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Politie.

Wie is eigenlijk Emil?  Laten we kennis maken met onze jonge collega die ambitieus is, geëngageerd en volhardend optreedt.

Rainbowcops

Wat is de VZW Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Politie  ?

Het is een vereniging van politiemensen * met als doelstelling een grotere bewustwording over diversiteit in het algemeen en meer bepaald inzake seksuele oriëntaties.
( * operationelen en burgerpersoneel ).

De VZW heeft als missie de integratie te bevorderen van homoseksuele collega’s, deze te begeleiden en te ondersteunen wanneer zij tot hun coming-out overgaan of wensen over te gaan.

De medewerkers van de VZW staan eveneens in voor het adviesgeven aan collega’s wanneer zij geconfronteerd worden met een fouillering van transgenderpersonen en/of met het opstellen van een proces-verbaal voor haatmisdrijf, of wanneer zij slachtoffers van dit soort misdrijven moeten bijstaan.

Het lot van Emil

Deze 26-jarige jongeman is steeds gefascineerd geweest door actiefilms maar ook door het politiewerk. Al op zeer jonge leeftijd maakte hij gebruik van de feestelijke gelegenheden om zich als wetshandhaver te verkleden.

Zijn basisdoelstelling bestaat eruit de zwaksten te helpen met inachtneming van de menselijke waarden.

Omdat hij in zijn jeugd zelf gediscrimineerd geweest is wegens zijn seksuele geaardheid, heeft hij besloten om aan zichzelf trouw te blijven en zich in te zetten om collega’s te steunen rond de thematiek LGBTQIA+  ( lesbiennes, gays, biseksuelen, transseksuelen, queer, interseks, aseksuelen en + ).

rbc

 

Zijn levensweg

In zijn tienerjaren toonde hij interesse voor judo. Hij trainde hard en behaalde de zwarte gordel.

Zijn prestaties gingen achteruit toen hij op politieschool was en hij werd minder competitief. Maar zijn inspanningen en zijn ijzeren wil werden bekroond. In 2016 haalde hij de titel van kampioen van België, politie / brandweer / militairen / veiligheidsdiensten, binnen zijn categorie, minder dan 66 kg., en hij besloot toen op een positieve noot te stoppen.

Gelet op de ontwikkeling van zijn professionele loopbaan maakte hij een einde aan zijn sportactiviteit, o.m. omdat hij de flexibele werkuren moeilijk kon verenigen met harde trainingen.

Steeds actief en creatief, oriënteerde hij zich naar hardlopen, wat het mogelijk maakte om zijn beroep en een sportactiviteit te combineren. Hij beschouwt het lopen als een vrijheid waarbij hij kan luisteren naar zijn lichaam en in functie van zijn vrije tijd kan uitoefenen. 

Zijn professionele loopbaan

Tijdens het jaar 2015, in zijn laatste jaar middelbaar, beslist hij zich in te schrijven voor de selectieproeven bij de politie. Het proces duurde toen 2 jaar. In oktober 2016 werd hij toegelaten en in de zomer 2017 heeft hij stage in onze zone gelopen.

Daarna startte hij zijn loopbaan in de PZ Brussel-West, dit gedurende drie en half jaar, tot maart 2021. Zijn ervaring bestond uit het combineren van interventie en redactie.

Steeds op zoek naar evolutie en met het verlangen naar de ontdekking van het tweedelijnswerk, merkte hij een vacante betrekking in onze zone binnen de dienst lokale recherche sectie Jeugd. Hij studeert, legde het examen af en werd geschikt verklaard.

In 2020 begon hij met een master in criminologie. Zijn nieuwe job met vaste werkuren vergemakkelijkt zijn studievooruitgang. Heden moet hij nog zijn thesis opstellen om volledig afgestudeerd te zijn.

emil

 

Zijn principes

 

Hij heeft voor zichzelf bepaalde levensregels vastgesteld en hij leeft ze strikt na. Onder meer:

  •    Omgang met anderen:  delen en luisterbereidheid qua behoeften en verwachtingen
  •    Sport:  een fysiek uithoudingsvermogen en een mentale kracht behouden
  •    Voeding:  gezond eten om competitief te blijven zowel in de beroepswerkzaamheden als in de sportactiviteiten, …
hardloper

 

Zijn eerste Rainbowcopsopdracht 

Op 21 juli jl. stond hij op de Rainbowcopsstand op het Politiedorp. Bij deze gelegenheid kreeg hij het bezoek van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, van Mw. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en van dhr. Commissaris-Generaal van de Federale Politie Marc De Mesmaeker.

21 juli