Hitte en dieren

De hitte die we nu meemaken vormt een gezondheidsrisico voor onze huisdieren. Dieren zoals honden en katten regelen hun temperatuur alleen via hun pootkussentjes en hun ademhaling. Sommige kortneuzige rassen, zoals bulldogs, zijn nog gevoeliger voor warmte en moeten te allen tijde in de gaten worden gehouden.

Hyperthermie is een levensbedreigende aandoening die onmiddellijk de tussenkomst van een dierenarts vereist.

dieren en hitte

Tekenen van hyperthermie bij honden

 • snelle ademhaling met de tong uit de muil
 • het dier zoekt een koelere plek en lijkt geen energie te hebben
 • aanvallen van diarree of overgeven
 • ongewoon gedrag, beven, schijnbaar afwezig

Indien het dier niet tijdig wordt verzorgd, kan het dier sterven aan een hart- en ademhalingsstilstand.

Tips voor de wandeling

Kies ervoor om in de koelere uren van de ochtend of avond naar buiten te gaan. Aarzel niet om een uitstapje over te slaan of uit te stellen als het erg warm is.

Zorg ervoor dat je hond zijn bek kan openen en zijn tong kan uitsteken. Nylon muilbanden moeten worden vermeden. Als je hond gemuilkorfd moet worden, kies dan voor een rubberen model.

Controleer de temperatuur van de grond. Asfalt kan 70 graden bereiken in direct zonlicht, en deze temperaturen verbranden letterlijk de huid van de zolen. Om te weten of de grond koel genoeg is, leg je de rug van je hand op de grond. Als je het langer dan tien seconden kunt volhouden zonder pijn te voelen, is de grond koel genoeg. Zo niet, stel de wandeling dan uit of verplaats hem naar een andere locatie. Geef altijd de voorkeur aan een natuurlijke ondergrond (aarde, gras) en indien mogelijk in de schaduw.

Aarzel niet om je hond regelmatig te laten drinken. Vergeet niet om lauw water (rond de 20 graden) en een kom mee te nemen. Koud water kan het metabolisme van uw hond activeren en zijn lichaamstemperatuur verhogen. Geef een hond bij warm weer nooit koud water of water uit de tuinslang. Het temperatuurverschil kan fataal zijn. Als je de hond wil kalmeren, kan je zijn pootkussentjes en het gebied van de pootgewrichten nat maken met lauw water (ongeveer 20 graden), bijvoorbeeld met een natte handdoek.

water

Tips voor het vervoer

Zorg ervoor dat de ruimte waarin je het huisdier plaatst, goed geventileerd is.

Als de auto in direct zonlicht staat, aarzel dan niet om alle ramen te openen en een paar minuten te wachten tot de temperatuur is gedaald voordat je jouw huisdier in de auto zet.

Laat je huisdier nooit achter in een voertuig in deze hitte, zelfs niet in de schaduw. Afhankelijk van de tijd dat u stilstaat en de buitentemperatuur, kan het interieur van een voertuig in minder dan 20 minuten 70 graden worden. Zulke temperaturen zijn dodelijk.

Eerste hulp technieken

Zet het dier in de schaduw en probeer het zo veel mogelijk frisse lucht te geven

Maak het dier goed nat met lauw water (ongeveer 20 graden)

Bedek het dier met een vochtige doek en wacht een paar minuten. Herhaal de operatie zolang het dier oververhit is.

Ga snel naar een dierenarts. Een infuus is vaak nodig voor rehydratie.

Wanneer een hond opgesloten zit in de auto

Wat kan je doen wanneer je een hond op het heetst van de dag in auto opmerkt? 

Er is geen onmiddellijk levensbedreigende noodsituatie

 • Doe navraag in winkels of huizen in de buurt
 • Bel de politie op het nummer 101 en leg de situatie uit. Geef het kenteken en de exacte locatie.
 • Wacht op de politie terwijl je de toestand van het dier in de gaten blijft houden. Als de toestand van het dier lijkt te verslechteren en de politie niet sneller ter plaatse kan zijn, ga dan over tot de levensreddende noodprocedure
 • De politie zal het voertuig openmaken, hetzij door een beroep te doen op een pechverhelpingsdienst, hetzij door het voertuig te openen met minimale schade maar met voorrang voor de veiligheid van het dier.
 • Eerste hulp zal worden verleend aan het dier
 • Het dier zal onder toezicht worden geplaatst en kan administratief in beslag worden genomen wegens verwaarlozing.
hond auto

Levensbedreigende noodsituatie

Het dier vertoont een of meer symptomen, zoals een snelle, schokkerige ademhaling, overvloedig speeksel, abnormaal gedrag of een gebrek aan reactievermogen.

 • Bel de politie en vraag om een noodoproep. Afhankelijk van de ernst van de symptomen, kan de responstijd te lang zijn. Hou contact met het hoofdbureau.
 • Neem foto's en video indien mogelijk.
 • Indien je van mening bent dat de door het controlecentrum aangekondigde responstijd te lang is in verhouding tot de symptomen die het dier vertoont, tracht dan toegang te krijgen tot het interieur van het voertuig met zo weinig mogelijk schade.
 • Verleen eerste hulp en wacht tot de politie er is. Als de politie niet binnen een redelijke termijn ter plaatse kan zijn, breng het dier dan naar een veterinair centrum en vraag de politie erbij te komen.
 • De politie zal een overtreding van de dierenwelzijnswet vaststellen en het dier administratief in beslag nemen als de situatie daartoe aanleiding geeft.
 • Je zal als getuige worden gehoord, zowel om bewijzen aan te dragen voor het onderzoek als om de genomen maatregelen te rechtvaardigen.
 • Er is geen excuus voor het inbreken in het voertuig. Je kan door de eigenaar aangeklaagd worden voor de veroorzaakte schade. Je moet kunnen bewijzen dat je hebt gehandeld als een voorzichtige en redelijke persoon en dat je een dwingende reden had om dringend te handelen in het belang van het dier en zijn eigenaar, wanneer de eigenaar afwezig of verhinderd was en de bevoegde diensten niet binnen een redelijke termijn konden optreden.