Inhuldiging van het INRACI-project

Op dinsdag 23 mei heeft de afdeling Jeugd van de Lokale recherche haar deuren geopend voor de leerlingen van de middelbare kunstschool in Vorst, ter gelegenheid van de opening van het project INRACI*.

INRACI

*INRACI is een middelbare school die een zo volledig mogelijke en geavanceerde opleiding biedt, zowel in theorie als in de praktijk, voor elke optie zoals elektronica, fotografie, informatica, automatisering, elektromechanica en kunsttechnieken.​​​​​​

De leerlingen krijgen er de kans om hun werken permanent tentoon te stellen op de Jeugddienst. 

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de betrokkenheid van vele partners en een nauwe samenwerking tussen de middelbare kunstschool INRACI, de 4e jaars leerlingen van de lagere school "Nos enfants" in Vorst, onder begeleiding mevrouw Ingrid Delaisse, onze jeugddienst, inspecteur Emil Grigoryan, met de steun van zijn hiërarchie, maar ook onze korpschef de heer Jurgen De Landsheer, en de verschillende ondersteunende diensten van de zone.

Het doel was de politieomgeving gastvrij en warm te maken, zowel voor de slachtoffers die er worden opgevangen als voor de politiemensen.

Het thema familie en jeugd werd nadrukkelijk naar voor geschoven in de werken.

De studenten kunnen met recht en reden trots zijn op de foto's.

Het inhuldiging van de tentoonstelling was voor de leerlingen, leerkrachten en directie een moment om bij te praten met onze politiemensen. 

De dag werd afgesloten met een toespraak van de directeur van de school, de heer Olivier Deldime, die de waarden van "Community policing" weergaf waar onze politiezone zich dagelijks voor inzet.

"INRACI is een school die verankerd wil zijn in zijn tijd.

Zich openstellen voor de buitenwereld maakt deel uit van haar schoolproject.

En wanneer de behoefte beantwoordt aan dit verlangen naar openheid, geeft het onze leerlingen de kans om in het echte leven te duiken.

Maar buiten deze ontmoeting die in een behoefte voorziet, is het voor onze leerlingen ook de ontdekking van minder bekende facetten van het politievak.

Het onderdeel "minderjarigen in gevaar" daagt onze studenten uit, het is immers hun politie.

Het haalt het repressieve stereotype onderuit om ruimte te maken voor dienstverlening en hulp aan de bevolking in haar kostbaarste bezit: de jeugd.

Daarom leek het verzoek van commissaris Schoonbroodt en inspecteur Grigoryan ons in overeenstemming met onze waarden.

Wij zijn ons bewust van onze multiculturele positie in Brussel en hebben de ambitie ons in te zetten voor de sociale cohesie van de stad.

Wat is er ambitieuzer dan onze leerlingen te associëren met de politie en hen samen te brengen in dit mooie project?

In de ogen van onze leerlingen wordt de politie de macht ten dienste van de bevolking en in de ogen van de politie zijn er jongeren die de uitdaging van de burger durven aangaan.

Vandaag zijn we op het punt van realisatie en is het project werkelijkheid geworden.

Ik wil alle mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd... "

Labels