Police-on-web : Online klacht indienen

De Politie wenst de mogelijkheden inzake online aangifte via de website Police-on-Web tijdelijk uit te breiden om een onthaal te garanderen mits naleving van de COVID-19 maatregelen.

Police-on-web laat u toe online klacht in te dienen zonder dat u zich naar het politiekantoor moet verplaatsen. U kan klacht indienen voor feiten zoals:

 • Diefstal van een fiets
 • Diefstal van een bromfiets
 • Winkeldiefstal
 • Diverse beschadigingen
 • Graffiti

In de huidige context werden de mogelijkheden inzake online aangifte tijdelijk uitgebreid voor:

 • Slagen en verwondingen
 • Bedreigingen
 • Stalking/belaging
 • Diefstal zonder geweld
 • Oplichting (al dan niet via internet)
 • Verlies van voorwerpen/documenten

Uw verklaring zal automatisch overgemaakt worden aan de lokale politiezone waar de feiten zijn gebeurd. U wordt gecontacteerd, enkel in het geval dit nodig is voor uw dossier.

Voor ieders welzijn doen wij echter beroep op het gezond verstand en vragen wij u enkel naar het politiekantoor te komen bij uiterste noodzaak of indien u uitgenodigd bent.

pow