Politieraad van 19 februari 2024

De Politieraad vergadert op maandag 19 februari om 19.00 uur in het gemeentehuis van Sint-Gillis, Maurice Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis.

De openbare agenda is te raadplegen in de bijlage.

De vergadering is openbaar.

Overeenkomstig artikel 25/4 WGP worden, behalve in spoedeisende gevallen plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de politieraad ter kennis gebracht van het publiek door aanplakking in de gemeentehuizen en in het hoofdcommissariaat, en door de bekendmaking ervan op de website van de Politiezone.