Politieraad van 19 juni 2023

Op maandag 19 juni 2023 om 19u00 komt de Politieraad opnieuw samen. De zitting vindt plaats in de Raadszaal van het Gemeentehuis van Sint-Gillis. 

Adres: Maurice Van Meenenplein 39, Sint-Gillis.

U kan onderaan de openbare agenda raadplegen.

st-gillis

Overeenkomstig artikel 25/4 WGP worden, behalve in spoedeisende gevallen plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de politieraad ter kennis gebracht van het publiek door aanplakking in de gemeentehuizen en in het hoofdcommissariaat, en door de bekendmaking ervan op de website van de Politiezone.