Politieraad van 24 januari 2022

Op maandag 24 januari 2022 om 19u00 komt de Politieraad digitaal samen. U kan op deze pagina de zitting live volgen via videoconferentie en de openbare agenda raadplegen.

Politieraad 24 januari 2022

Overeenkomstig artikel 25/4 WGP worden, behalve in spoedeisende gevallen plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de politieraad ter kennis gebracht van het publiek door aanplakking in de gemeentehuizen en in het hoofdcommissariaat, en door de bekendmaking ervan op de website van de Politiezone.