Politieraad van 27 juni 2022

Op maandag 27 juni 2022 om 19u00 komt de Politieraad opnieuw samen. De zitting vindt plaats in de Raadszaal van het Gemeentehuis van Anderlecht. 

Adres: Raadsplein 1, 1070 Brussel

U kan onderaan de openbare agenda raadplegen.

Overeenkomstig artikel 25/4 WGP worden, behalve in spoedeisende gevallen plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de politieraad ter kennis gebracht van het publiek door aanplakking in de gemeentehuizen en in het hoofdcommissariaat, en door de bekendmaking ervan op de website van de Politiezone.