Slachtoffer van seksueel geweld ?

cover brochure

In dringende gevallen (intrafamiliaal- en/of seksueel geweld )

In geval van nood tot bescherming: bel 101

In geval van een medische noodsituatie, bel 112 (brandweer en ambulanciers)

Voor seksueel geweld van minder dan een week geleden:

Voor feiten van seksueel geweld van minder dan een week geleden, kan u ofwel rechtstreeks bij het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) terecht, waar u door het medisch personeel opgevangen zal worden. Het ZSG zal met de politie contact opnemen indien u klacht wenst in te dienen. Of u kan zich rechtstreeks naar het commissariaat van uw keuze begeven, in dit geval zullen de politiediensten voor uw verplaatsing naar het ZSG zorgen waar u een algemene opvang zal krijgen.

Het ZSG is gelegen te 1000 Brussel, Hoogstraat, 320 (ingang familieplanning) en is 7/7 en 24/24 toegankelijk. Buiten de openingsuren van de familieplanning (8.00 tot 17.00 uur), zal de ingang langs de noodingang van het Sint-Pietersziekenhuis gebeuren. U kan het verplegend personeel op voorhand van uw komst verwittigen via het nummer 02 535 34 00 of via mail: cpvs@stpierre-bru.be.

Buiten deze dringende gevallen, kan u contact opnemen met de cel EVA van de Politiezone Zuid, indien u slachtoffer of getuige bent van intrafamiliaal- en/of seksueel geweld.

Zorgcentrum na seksueel geweld

Om het trauma van de slachtoffers van seksueel geweld zoveel mogelijk te verlichten, biedt het ZSG een onmiddellijke en globale opvang van het

slachtoffer. Concreet zal de hulpverlening van volgende aard zijn:

  • Medische zorgen
  • Forensisch onderzoek met verzameling van bewijsmateriaal indien het slachtoffer klacht wenst in te dienen
  • Onderhoud met een psycholoog
  • Mogelijkheid om klacht in te dienen bij speciaal opgeleide zedeninspecteurs, dit in een discreet lokaal gelegen binnen het ZSG

Bij recente feiten, van minder dan 3 dagen geleden

Voor recente feiten, van minder dan 72 uren geleden, probeer, indien mogelijk, zoveel mogelijk bewijsmateriaal te bewaren (urine en/of gebruikt wc-papier, gedragen kleding, gebruikt condoom…). U heeft recht op psychologische en/of medische steun zonder enige verplichting tot het indienen van een klacht.

Klacht indienen is soms ingewikkeld. Alle vragen betreffende een klachtneerlegging of de gerechtelijke procedure kunnen gesteld worden aan onze Dienst Politionele Slachtofferbejegening.

Klacht indienen

De cel Emergency Victim Assistance (EVA) werd in maart 2021 opgericht door de Politiezone Zuid om het onthaal en de bejegening van slachtoffers van intrafamiliaal- en seksueel geweld te verbeteren. Zij bestaat uit politiemensen die specifiek opgeleid zijn om dit soort geweld te behandelen.

De cel EVA zorgt voor de opvang van:

  • De slachtoffers van seksueel geweld, zoals o.a. verkrachting en aanranding van de seksuele integriteit met contact op de intieme lichaamsdelen (geslachtsdelen en borststreek), waarvan de laatste feiten ouder zijn dan 7 dagen geleden. Recentere feiten worden als een dringend geval beschouwd en worden door het Zorgcentrum na Seksueel Geweld behandeld.
  • De slachtoffers van intrafamiliaal geweld, zoals o.a. slagen en verwondingen, bedreigingen en/of pesterijen.

Om de slachtoffers onder optimale omstandigheden te kunnen opvangen, raden wij steeds aan om een afspraak te maken.

De politiemensen van de cel EVA zijn alle weekdagen aanwezig van 10 uur tot 20 uur. Zij kunnen bereikt worden via mail: zpz.midi-zuid.eva@police.belgium.eu

of telefonisch op 0471 61 90 66 of 0471 77 98 37.

Bent u een naaste van een slachtoffer van intrafamiliaal- en/of seksueel geweld? Aarzel niet om contact op te nemen met de cel EVA om de feiten aan

te geven. In geval van afspraak met de cel EVA, vermeld dit gewoon aan het onthaal van het Commissariaat en u zal onmiddellijk doorgeleid worden naar de politiemensen van deze Cel.

Indien u geen Frans noch Nederlands spreekt, zal een beëdigde tolk voorzien worden om uw verhoor te vergemakkelijken.

Dienst Politionele Slachtofferbejegening

Klacht indienen is soms ingewikkeld. Alle vragen betreffende een klachtneerlegging of de gerechtelijke procedure kunnen gesteld worden aan onze Dienst Politionele Slachtofferbejegening.U kan deze dienst bereiken via mail op: zpz.midi-zuid.sav-slb@police.belgium.eu.of op één van de volgende nummers:

Commissariaat Anderlecht : 02 559 80 85

Commissariaat Vorst: 02 559 89 08

Commissariaat Sint-Gillis: 02 559 85 74