Snelle uitspraak in een dossier over hotspot Bethlehem

De Franstalige rechtbank van eerste aanleg heeft zich uitgesproken in een omvangrijk dossier met betrekking tot de Bethlehemhotspot, waarbij 12 verdachten betrokken waren.

De verdachten werden vervolgd in een zaak met betrekking tot de handel in cannabis, cocaïne en heroïne, evenals het witwassen van geld dat voortkwam uit criminele activiteiten.

place bethlehem

Het onderzoek begon in februari 2023, toen lokale politiediensten informatie ontvingen over een organisatie die actief was in de verkoop van cannabis en cocaïne in de wijk rond het Bethlehemplein in Sint-Gillis. Na een eerste onderzoek, waarbij verschillende telefoonnummers en adressen werden geïdentificeerd, onthulden observaties via zonale camera's transacties bij de Vorstse Steenweg, waardoor onderzoekers de eerste verdachten konden identificeren.

Verdere onderzoeken tussen maart en mei 2023 bevestigden deze bevindingen en brachten nieuwe verdachten en operationele methoden aan het licht, waaronder het verbergen van drugs in vuilniszakken. In april 2023 werden andere lopende dossiers aan het onderzoek toegevoegd.

In mei en juni 2023 resulteerden nieuwe observaties in de ontdekking van andere adressen. Met deze informatie konden onze diensten huiszoekingen uitvoeren waarbij grote sommen geld, drugs, verpakkingsmaterialen en wapens werden gevonden.

Na een uitgebreide analyse van telefoons en bankverrichtingen werden 12 verdachten vervolgd. De uitspraken varieerden van gevangenisstraffen van 2 tot 5 jaar tot werkstraffen van 300 uur en boetes tot en met € 25.000, met inbeslagname van cash geld, wapens, munitie en telefoons.

Voor drie verdachten vaardigde de rechtbank een onmiddellijk arrestatiebevel uit.

Het succes van dit dossier is een direct resultaat van de vastberadenheid, geduld en samenwerking van alle betrokken diensten. Als politiezone zijn we vastbesloten om de strijd tegen criminele activiteiten voort te zetten samen met het parket en streven we naar even succesvolle resultaten in de toekomst.

Labels