Hoe een bewakingscamera aangeven?

Heb je bewakingscamera? Op 25 mei 2018 is een wijziging in de camerawetgeving ingetreden. Als u een bewakingscamera plaatst, moet u de politiediensten daarvan op de hoogte brengen door een aangifte in te dienen op de website www.aangiftecamera.be

Wat houdt dat in?

  • Als u een nieuwe camera installeert, moet u deze, uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming, op de nieuwe website aangeven. Dit is gratis. 
  • Indien u uw bewakingscamera reeds heeft aangegeven op het elektronisch loket van de CBPL, dient u uw gegevens via de nieuwe website bij te werken. Er is een overgangsperiode van twee jaar voorzien. U heeft dus tot 25 mei 2020.
  • U moet uw aangifte up-to-date houden door ze jaarlijks te valideren.
  • Zoals voorzien door de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR), legt de Camerawet u eveneens de verplichting op om een register van uw beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden. Dit register moet, op aanvraag, ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere CBPL) om haar de mogelijkheid te bieden haar controleopdracht uit te voeren. Dit register moet een schriftelijke vorm aannemen, al dan niet elektronisch, en moet worden bijgewerkt.

Voor de toegang tot het nieuwe aangiftesysteem voor bewakingscamera's dien je jezelf te identificeren door middel van je elektronische identiteitskaart, een burgertoken, of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie (zoals wanneer u uw belastingsaangifte via tax-on-web wil indienen).

Heeft u een vraag over dit nieuwe aangiftesysteem? Contacteer de helpdesk "Camera" van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u op het nummer 02 739 42 80 of op het e-mailadres helpdeskcamera@eranova.fgov.be.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier.